Περιγραφή : -

ΔΙΑΦΟΡΑ

Κάντε click στις φωτογραφίες για μεγένθυση

Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 36-37
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : Νο.36 - 1,50x3,00cm
Νο.37 - 3,50x 5,50cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 38
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 4 x 4 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 39 - 40 - 61 - 68 - 69 - 41 - 21
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : Νο.39 - 1,00 x 0.80 cm
Νο.40 - 1,50 x 3,50 cm
Νο.61 - 2,50 x 4,50 cm
Νο.68 - 1,00 x 1,50 cm
Νο.69 - 2,00 x 3,00 cm
Νο.41 - 2,00 x 3,00 cm
Νο.21 - 1,50 x 3,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 42
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 7 x 6 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 43
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 7,50 x 6,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 44
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 4 x 2 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 45
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 6,5 x 7 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 46-47-48
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 2 cm – 2,2 cm – 2,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 49
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 2 x 4 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 50
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 5,50 x 4,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 51
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 2,5 x 2,5 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 52
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 6,50 x 5,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 53
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 8 x 6,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 54
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 8 x 3 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 55
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 3 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 56
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 3 x 4 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 57
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 6 x 6 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 58
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 8 x 6,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 59
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 14,50 x 4 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 60
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 11 x 9 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 62
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 8 x 4 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 63
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 5 x 4,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 64
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 3,50 x 3 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 65
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 8 x 6,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 66
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 5,50 x 5 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 67
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 5,50 x 5,50 cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 70
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 3,50 x 6,00cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Γούρια
Κωδικός : 71
Κατηγορία : Γούρια
Περιγραφή : 6,50 x 6,50cm
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Κόλληση
Κωδικός : H1001
Κατηγορία : Κόλληση
Περιγραφή : Ορειχάκλου βέργα 2,00mm – Χαλκού βέργα 2%ασήμι – Ασήμι Σκόνη 25% - Κασσίτερος(καλάι) 60/40 – καλάι πολτός
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Ονομασία : Βόρακας
Κωδικός : H2001
Κατηγορία : Βόρακας
Περιγραφή : σκόνη – ορειχάλκου
εκδήλωση ενδιαφέροντος »
Σελίδες | 1 2 3

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©